Održani treninzi - Viesmann

Održani treninzi - Viesmann

Fabrika Napretka svim svojim polaznicima pruža jedinstvena znanja, iskustva i učenja za pamćenje. Kompanije i njihovi zaposleni su jedna od najvažnijih misija Fabrike.

Našim angažovanjem želimo da menjamo korporativni svet, da učinimo da ljudi odlaze na svoja radna mesta zadovoljniji, da na radnim zadacima imaju bolje rezultate, te da razvijaju svoju karijeru na način u kom će i zaposleni u kompanija dostići svoje najviše ciljeve.

Naše verovanje nije utopija, već ono što ostvarujemo kroz naš rad i jedinstven pristup temama i problemima.

Proleće smo dočekali sa sjajnom grupom ljudi iz kompanije Viessmann. Tema edukacije je Komunikacija na izuzetnom nivou. Bilo je zabavno, interaktivno, puno vežbi i diskusija. Komunikacija je sve! Naš način na koji komuniciramo sa svetom oko nas kreira naš život, uspeh i sreću. Zato smo ceo dan posvetili onoj komunikaciji koja će polaznike odvesti i u radu i u životu na visoke nivoe uspešne komunikacije koja pravi razliku.

Održani treninzi - Viesmann
Održani treninzi - Viesmann
Održani treninzi - Viesmann
Održani treninzi - Viesmann
Održani treninzi - Viesmann
Održani treninzi - Viesmann
Održani treninzi - Viesmann
Održani treninzi - Viesmann
Održani treninzi - Viesmann
Održani treninzi - Viesmann
Održani treninzi - Viesmann
Održani treninzi - Viesmann
Održani treninzi - Viesmann
Održani treninzi - Viesmann
Održani treninzi - Viesmann
Održani treninzi - Viesmann

Copyright © Fabrika Napretka | Sva prava zadržana 2024.

Web dizajn: Zea Stim R&D