Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Dostava i plaćanje

Opcije plaćanja

Porudžbinu možete platiti koristeći Vašu VISA, MasterCard ili Maestro platnu karticu. Potrebno je da izaberete način plaćanja Visa, Master ili Maestro. Plaćanje nije moguće u stranoj valuti. Samo vlasnik platne kartice može izvršiti plaćanje

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Dostava u inostranstvo, Vaša odgovornost prilikom porudžbine

Porudžbine iz inostranstva se realizuju uplatom na sajtu putem kartica.

Molimo vas da prilikom registracije za plaćanje odgovorno popunite sva predviđena polja.

Reklamacije i povraćaj sredstava

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Fabrika Napretka je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, MasterCard i Maestro metoda plaćanja, što znači da će institucija na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Postupak rešavanja reklamacije sprovodi se na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013).

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od prijema reklamacije. Rok za rešavanje je 15 dana od prijema reklamacije.

Povraćaj sredstava se u tom slučaju vrši na naš trošak a prijava ide u jednostavna tri koraka:

1. Pošaljite Vaš zahtev našem operateru na adresu: andrijana@fabrikanapretka.rs
2. Obavezno navedite sledeće podatke:
- ime i prezime
- e-mail adresu
- broj porudžbine
- opis razloga reklamacije
3.Nakon provere opravdanost reklamacije, ispravan link biće isporučen na vašu email adresu.

Ukoliko artikal više nemamo u ponudi, biće izvršen povraćaj novca.

Zaštita privatnosti

U ime Fabrike napretka, obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Fabrici napretka, (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

U slučaju promene bilo kog ličnog podataka (npr. mesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Kupac je dužan da o promeni obavesti Fabriku napretka. U slučaju promene o kojoj nije obavešten, Fabrika napretka ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbine odnosno isporuke proizvoda.Prava i obaveze potrošača

Obaveštenja o pravima i potrebama potrošača

Prodavac je dužan da potrošača (kupca) upozna sa osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancijama, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti proizvoda ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznosti zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora.

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na način koji su opisane u obaveštenju o načinu i mestu primanja reklamacije. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. S toga će potrošača svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnoti potrošača smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih Prodavac nije u mogucnosti da udovolji zahtevu potrošača u zakonskom roku.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogucnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Potrošač dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Saobraznost se daje isključivo na ispravnost proizvoda a ne na njenu funkcionalnost jer se podrazumeva da je Potrošač upoznat sa karakteristikama proizvoda, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve potrošača u okviru deklarisanih mogucnosti propisanih od strane proizvođača.

Sve dodatne informacije Potrošač može dobiti svakog radnog dana slanjem poruke na e-mail: andrijana@fabrikanapretka.rs od 09h do 18h.

Uslovi korišćenja

Uslovima korišćenja definisana su pravila prilikom kupovine, koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

Opšti uslovi

Nakon prijema porudžbine putem sajta, I uplate sredstava porudžbina je neopoziva. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči u predviđenom roku. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca.

Privatnost podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu porudžbinu, potrebni su nam Vaše ime i prezime, e-mail. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo naručene proizvode, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu porudžbine.

Ukoliko ne budete želeli da primate obaveštenja takve vrste, u svakom trenutku se možete odjaviti i Vaša e-mail adresa biće izbrisana.

Prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o treninzima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu. Obavezujemo se da prikupljene podatke nećemo koristiti u bilo koje druge svrhe.

Privatnost podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu porudžbinu, potrebni su nam Vaše ime i prezime, e-mail. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo naručene proizvode, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu porudžbine.

Ukoliko ne budete želeli da primate obaveštenja takve vrste, u svakom trenutku se možete odjaviti i Vaša e-mail adresa biće izbrisana.

Prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o treninzima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu. Obavezujemo se da prikupljene podatke nećemo koristiti u bilo koje druge svrhe.

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje našeg servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa onim što je navedeno na ovoj stranici. Fabrika napretka se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj stranici i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

Copyright © Fabrika Napretka | Sva prava zadržana 2024.

Web dizajn: Zea Stim R&D