Points Of You - Alat

Posebno mesto u Points of You sertifikacijama zauzima alat, odnosno ovo je osnovni deo edukacija. Tri alata postoje u POY metodi.

To su The Coaching Game, Punctum I Faces. Na Level 1 edukaciji dobijate dva seta alata – The Coaching game & Punctum, dok na Levelu 2 dobijate u sklopu edukacije I Faces, najobimniji od svih alata.

The Coaching Game

65 kartica koje imaju sliku I reč. Pojmovi su fantastični za pokretanje procesa, ideja, za kreiranje boljih odnosa. Ovaj alat pored slika ima I mape za rad sa klijentima, knjigu metafora I priča.

Punctum

Pakovanje za poneti, naš je Punctum u džins pakovanju jer je lagan da ga ponesete gde god želite. 33 kartice bez reči, 33 pojma, 33 procesna pitanja deo su ovog sjajnog alata. Ovo je alat sjajan za pričanje price n abilo koju temu I u bilo kojoj grupi.

Faces

Najobimniji od sva tri alata. Faces ima 99 kartica sa likovima + 1 karticu – ogledalo. Faces ima I kartice refleksije sa 58 arhi tipova ličnosti. Tu su I mape za rad, I posebna knjiga sa serijama I značenjima arhi tipova.