Upitnik za team building

Sva polja su obavezna.

1. Da li vaša kompanija organizuje neki vid timskih događaja?

2. Da li ste praktikovali tim bildinge do sada u kompaniji?

3. Da li su vaši tim bildinzi bili bliži:

4. Da li ste u organizaciji tim bildinga više fokusirani na

5. Da li ste definisali tačna očekivanja od tim bildinga pre njegovog održavanja?

6. Kako osiguravate da efekti tim bildinga ne izblede ubrzo po njegovom održavanju?

7. Da li u kreiranje tim bildinga uključujete zaposlene?

8. Imate li podršku zaposlenih i menadžmenta za organizaciju tim bildinga?

9. Da li za rad sa timovima uzimate programe?

10. Da li želite da vaš prvi sledeći timski događaj bude iskustvo za pamćenje za vaše kolege?

Copyright © Fabrika Napretka | Sva prava zadržana 2024.

Web dizajn: Zea Stim R&D