Zakon motivacije kod zaposlenih? Dobitna formula Motivacija + Akcija = Angažovanost

Zaboravite na motivaciju. Fokusirajte se na angažovanost. Motivacija je dobra, ali nije dovoljna. Ono što zaista želite u svojim kompanijama je produktivna angažovanost vaših ljudi.

Za koga je Trening Zakon motivacije?

  • Za team leadere
  • Menadžere i rukovodioce
  • Lidere idirektore
  • Za sve zaposlene

Na treningu ćete naučiti:

  • 4 polja angažovanosti na osnovu inteziteta angažovanosti i kvaliteta angažovanosti
  • Šta su očekivanja vaših zaposlenih – da li mislite o tome šta vaši zaposleni očekuju od vas?
  • Metod Osobi odgovara posao, Poslu odgovara osoba
  • Kako da stvorite flow model za zaposlene u vašoj kompaniji?
  • Kako da prepoznate potencijalni burn out, a kako bore out?
  • Kreirajte model da Osnažite svoje zaposlene i podignite Motivaciju i Produktivnost.

Prijavite se:

Sva polja označena * su obavezna.

Copyright © Fabrika Napretka | Sva prava zadržana 2024.

Web dizajn: Zea Stim R&D